Wij verzoeken u vriendelijk altijd te reserveren via de website.

Een reservering blijft geldig tot 15 minuten na het gereserveerde tijdstip.
Zonder tegenbericht komt daarna de reservering te vervallen.